Remedies tinitws

Top Tinnitus Support and Help Groups in the United States Top Cymorth Tinitws a Grwpiau Cymorth yn yr Unol Daleithiau

Tinitws yw y teimlad o glywed cyffro, neu clychau, neu hyd yn oed hisian a drydar ... 

What is Tinnitus and What Help is Available? Beth yw Tinitws a pha gymorth sydd ar Gael?

Tinnitus comes from the Latin word for ‘ringing’. Mae'n clywedol ... 

Darllen Mwy Posts O hyn Categori

Esboniad Tinitws

Therapies to Help with Tinnitus Therapïau i Helpu gyda Tinitws

Mae nifer o wahanol fathau o therapïau sydd ar gael i helpu i reoli'r symptomau ... 

Alternative Medicine for Tinnitus Meddygaeth Amgen ar gyfer Tinitws

Credir Mae nifer o feddyginiaethau llysieuol ac amgen naturiol yn gweithio'n dda ar gyfer ... 

Darllen Mwy Posts O hyn Categori

Tinitws

Top Tinnitus Support and Help Groups in the United States Top Cymorth Tinitws a Grwpiau Cymorth yn yr Unol Daleithiau

Tinitws yw y teimlad o glywed cyffro, neu clychau, neu hyd yn oed hisian a drydar synau lle nad oes rhai. Mae nifer o resymau y tu ôl i'r achos ohono- gall fod oherwydd y symiau gormodol o Earwax a all arwain at haint y glust achosi'r cyflwr, neu hyd yn oed dilyn bang uchel neu ffrwydrad. Mae tua 50 miliwn o oedolion ... [Darllen mwy]

What is Tinnitus and What Help is Available? Beth yw Tinitws a pha gymorth sydd ar Gael?

Tinnitus comes from the Latin word for ‘ringing’. Mae'n gyflwr clywedol lle mae'r dioddefwr yn clywed synau megis ffonio, suo, chwibanu neu hyd yn oed cerddoriaeth nad yw'n dod o ffynhonnell allanol. Gall y sŵn fod yn gyson neu'n ysbeidiol, gall hefyd newid mewn traw a chyfaint. Gweler Gan gydnabod y Arwyddion a Symptomau Tinitws ... [Darllen mwy]

Distraction and Sound Techniques for Coping with Tinnitus Tynnu sylw a Sain Technegau ar gyfer Ymdopi â Tinitws

Un o'r ffyrdd allweddol y mae pobl sy'n dioddef o tinitws yn gallu ymdopi â'r symptomau yw drwy dechnegau tynnu sylw a sain. Yn ystod y nos gall y symptomau Tinitws fod yn waeth gan fod y synau yn ymddangos yn llawer uwch, gan ei gwneud yn anodd i ddiffodd yn feddyliol ac yn ymlacio digon i gysgu. Mae amrywiaeth o gynhyrchion a thechnegau ar gael sy'n ddefnydd arall ... [Darllen mwy]

Self Help and Techniques for Tinnitus Hunan Gymorth a Thechnegau ar gyfer Tinitws

Mae yna nifer o bethau y gallwch eu gwneud i helpu i reoli a lleihau'r symptomau Tinitws: Ymarfer Corff – ymarfer yn rheolaidd. Arfer da iawn ar gyfer gwella llif y gwaed. Gall cynyddu llif y gwaed i'r clustiau leihau symptomau tinitws. Ymlacio – yr un mor bwysig â ymarfer corff rheolaidd yn cymryd amser i ymlacio. Ymarfer ymlacio ... [Darllen mwy]

Therapies to Help with Tinnitus Therapïau i Helpu gyda Tinitws

Mae nifer o wahanol fathau o therapïau sydd ar gael i helpu i reoli'r symptomau Tinitws. Dewis yr hawl un ar eich cyfer yn bwysig. Dyma rai enghreifftiau allweddol o'r mathau o therapïau sydd ar gael: Therapi ailhyfforddi Tinitws – Therapi tinitws-ailhyfforddi yn ddull therapiwtig sy'n retrains y ffordd y mae eich ymennydd yn ymateb yn effeithiol ... [Darllen mwy]

Alternative Medicine for Tinnitus Meddygaeth Amgen ar gyfer Tinitws

Credir Mae nifer o feddyginiaethau llysieuol ac amgen naturiol yn gweithio'n dda ar gyfer leddfu symptomau Tinitws. Mae pobl yn ymateb yn wahanol i'r triniaethau hyn ond mae rhai pobl wedi dod o hyd iddynt yn ddefnyddiol iawn. Siaradwch â'ch meddyg cyn dechrau ar hyn fel ffordd o weithredu. Mae ystod eang o meddyginiaethau llysieuol gan ddefnyddio darnau o berlysiau cryf a ... [Darllen mwy]

Treating the Underlying Cause of Tinnitus Trin achos sylfaenol Tinitws

Mae ffyrdd a argymhellir lluosog o reoli symptomau Tinitws. Fodd bynnag, fel Tinitws yn gyflwr a achosir gan rywbeth arall, yn hytrach na anhwylder yn ei hun, mae'r adran hon yn edrych ar drin achos sylfaenol Tinitws. Gall tinitws ei achosi gan groniad o Earwax ei leddfu drwy ddefnyddio eardrops neu ddyfrhau glust. Clust dyfrhau ... [Darllen mwy]

Darllen Mwy Posts O hyn Categori