Meddygaeth Amgen ar gyfer Tinitws

February 11, 2015 gan  
Ffeiliwyd o dan Tinitws, Esboniad Tinitws

Credir Mae nifer o feddyginiaethau llysieuol ac amgen naturiol yn gweithio'n dda ar gyfer leddfu symptomau Tinitws. Mae pobl yn ymateb yn wahanol i'r triniaethau hyn ond mae rhai pobl wedi dod o hyd iddynt yn ddefnyddiol iawn. Siaradwch â'ch meddyg cyn dechrau ar hyn fel ffordd o weithredu.

Mae ystod eang o meddyginiaethau llysieuol gan ddefnyddio darnau o berlysiau grymus a chynhwysion homeopathig wedi cael eu datblygu, sampl fechan o'r rhain yn cael eu disgrifio isod:

Meddyginiaethau llysieuol a homeopathig poblogaidd a thriniaethau amgen cynnwys:

  • Ginko Bilboa – Mae'r feddyginiaeth lysieuol Ginkgo biloba wedi cael ei gysylltu cryf leddfu symptomau Tinitws, er bod rhai astudiaethau gwyddonol yn awgrymu efallai na fydd yn gweithio yn well bod plasebo. Ginkgo biloba Credir i wella cylchrediad i'r rhan uchaf y corff, yn enwedig y pen a'r gwddf ac felly yn aml ar bresgripsiwn ar gyfer problemau cylchrediad y gwaed. Mae'n gweithio drwy gynyddu llif y gwaed ocsigenedig i wahanol organau gan gynnwys yr ymennydd. Lle Tinitws cael ei achosi gan broblemau gyda llif y gwaed gwael i'r clustiau, Gallai ateb hwn fod yn ddefnyddiol iawn o ran darparu rhyddhad drwy well cylchrediad y gwaed.
  • Seasame – Mae perlysiau yn meddwl i gael eu defnyddio i leddfu symptomau tinitws yn ogystal â golwg aneglur.
  • Salicylic Asid – Mae hyn yn blanhigyn dadleuol wedi cael ei ystyried yn achosi ac yn lleddfu symptomau Tinitws. Pan hamlyncu y planhigyn credir i amlygu symptomau Tinitws. Fodd bynnag, pan cymysgu i mewn i meddyginiaeth homeopathig credir i leihau dwysedd rhai o'r synau uchel sy'n gysylltiedig â Tinitws.
  • Periwinkle Lleiaf – ei ddefnyddio i leihau tinitws a chlefyd Meniere yn
  • Atchwanegiadau dietegol a fitaminau – Hefyd yn rhagnodi ar gyfer cynyddu cylchrediad y gwaed ac yn lleddfu symptomau Tinitws.
  • Aromatherapi – olewau fel lemwn a rhosyn wedi cael eu canfod i fod yn ddefnyddiol wrth gynyddu cylchrediad y gwaed
  • Bwyd a diod – bwydydd sy'n cynnwys sinc mewn fel sbigoglys, garlleg, finegr seidr afal yn cael eu rhestru fel ffynonellau allweddol o fwyd a diod sy'n helpu i liniaru symptomau Tinitws

Diolch am ddarllen yr erthygl hon, y wefan hon yn cefnogi cynnyrch o'r enw Tinitws Miracle sydd â gwybodaeth wych o wybodaeth am help ar gyfer Tinitws ac i gael gwybod mwy cliciwch yma: Tinitws Miracle

Sylwadau