Byw gyda Effeithiau Tinitws

January 13, 2015 gan  
Ffeiliwyd o dan Tinitws, Remedies tinitws

Er nad Tinitws yn gyflwr sy'n bygwth bywyd, Gall yr effeithiau ar ansawdd bywyd pobl yn amrywio o ychydig yn annifyr i achosi problemau mawr gyda bob dydd byw. Bydd achos Tinitws i raddau helaeth yn penderfynu allu'r unigolyn i reoli'r symptomau. Bydd hyn yn effeithio ar pa mor ddifrifol yw'r symptomau Tinitws a faint o amser y person yn profi symptomau. Mae rhai o'r prif effeithiau'r cyflwr yn cael eu harchwilio yma.

Gwaith – Gall tinitws difrifol achosi problemau mawr gyda canolbwyntio yn y gwaith, megis y gallu i glywed mewn cyfarfodydd a dilyn sgyrsiau

Diogelwch – gall problemau godi mewn amgylchedd gwaith o gwmpas clywed signalau rhybudd neu beiriannau diffygiol. Gall hefyd fod yn broblem mewn bob dydd yn byw, megis croesi ffyrdd.

Ysgol -Nid yw tinitws yn gyfyngedig i oedolion – Gall plant hefyd yn dioddef symptomau a all ei gwneud hi'n anodd oddi wrthynt i glywed yr hyn sy'n cael ei ddweud yn yr ystafell ddosbarth a gall arwain at diffyg canolbwyntio a allai yn ei dro o bosibl arwain at aflonyddwch.

Bywyd cymdeithasol – dilyn sgwrs mewn parti neu ar noson allan, neu hyd yn oed gael pryd o fwyd neu fynd i'r sinema a allai fod yn fwy anodd i bobl.

Cwsg – Gall tinitws yn cael effaith andwyol ar gwsg gan fod y sŵn ddwysáu yn y dawel ei gwneud yn anodd i syrthio i gysgu. Diffyg cwsg wedyn yn achosi problemau gyda chanolbwyntio a irritability.

Perthnasoedd – Gall Tinitws arwain at broblemau gyda chyfathrebu gyda phartner a diffyg canfyddedig o empathi gan y person sy'n profi'r symptomau. Gall y sawl sy'n dioddef yn dod yn flin am y diffyg dealltwriaeth pobl eraill a all ddangos tuag at y cyflwr ac efallai yn dechrau teimlo'n ynysig.

Pryder ac iselder – y mwyaf difrifol symptomau tinitws yn, y mwyaf tebygol yr ydych o deimlo'n bryderus ac yn isel eu hysbryd, i ddod yn flin ac yn cael problemau gyda chanolbwyntio a chysgu. Straen a phryder gwaethygu'r symptomau ac felly gallwch chi gael eu dal mewn cylch o wneud y symptomau'n waeth.

Mae'r rhain yn rai agweddau ar fywyd y gall Tinitws effeithio. Gall y symptomau fod mor ddifrifol i rai pobl ag i fod yn gwanychol a hyd yn oed achosi i'r person i deimlo'n hunanladdol. Mae'n cael ei Awgrymwyd mai'r rheswm yr arlunydd enwog Vincent Van Gogh torri oddi ar ei glust ei hun oedd oherwydd ei fod yn cael ei yrru wallgof gan Tinitws.

Diolch am ddarllen yr erthygl hon, y wefan hon yn cefnogi cynnyrch o'r enw Tinitws Miracle sydd â gwybodaeth wych o wybodaeth am help ar gyfer Tinitws ac i gael gwybod mwy cliciwch yma: Tinitws Miracle

Sylwadau