Trin achos sylfaenol Tinitws

February 5, 2015 gan  
Ffeiliwyd o dan Tinitws, Remedies tinitws

Mae ffyrdd a argymhellir lluosog o reoli symptomau Tinitws. Fodd bynnag, fel Tinitws yn gyflwr a achosir gan rywbeth arall, yn hytrach na anhwylder yn ei hun, mae'r adran hon yn edrych ar drin achos sylfaenol Tinitws.

Gall tinitws ei achosi gan groniad o Earwax ei leddfu drwy ddefnyddio eardrops neu ddyfrhau glust. Dyfrhau Clust golygu defnyddio llif dan bwysau o ddŵr i gael gwared ar y Earwax.

Straenio i glywed yn gwneud y symptomau tinitws yn waeth, Felly trin colli clyw trwy osod cymorth clyw er enghraifft, nid yn unig yn eich helpu i glywed yn well, ond dylai hefyd leihau'r symptomau tinitws.

Llawdriniaeth – Ni fydd angen llawdriniaeth rhan fwyaf o bobl i drin tinitws. Fodd bynnag, os yw'r tinitws ei achosi gan broblem gorfforol, er enghraifft, tiwmor yn agos i'ch clust, efallai y bydd eich llawfeddyg yn argymell ar ôl cael gwared ar y tiwmor.

Gall meddygon teulu yn gallu rhagnodi meddyginiaethau i drin yr achos sylfaenol tinitws, er enghraifft, gall gwrthfiotigau gael eu rhagnodi ar gyfer haint y glust.

Triniaeth ar gyfer ffactorau megis pryder ac iselder sy'n gwaethygu'r symptomau Tinitws gall helpu i leddfu eich cyflwr.

Gall pwysedd gwaed uchel yn cael ei reoli gan newidiadau i'r diet a meddyginiaeth.

Diolch am ddarllen yr erthygl hon, y wefan hon yn cefnogi cynnyrch o'r enw Tinitws Miracle sydd â gwybodaeth wych o wybodaeth am help ar gyfer Tinitws ac i gael gwybod mwy cliciwch yma: Tinitws Miracle

Sylwadau