Chính sách bảo mật


Riêng tư của bạn
Riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Để bảo vệ tốt hơn quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp các thông báo này giải thích hoạt động thông tin trực tuyến của chúng tôi và các lựa chọn bạn có thể làm cho khoảng cách thông tin của bạn được thu thập và sử dụng. Để thực hiện thông báo này dễ tìm, chúng tôi làm cho nó có sẵn trên trang web của chúng tôi và tại mỗi điểm mà có thể yêu cầu thông tin cá nhân.

Google Adsense và DoubleClick DART Cookie
Google, như là một nhà cung cấp quảng cáo của bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên các trang web này. Việc sử dụng cookie DART của Google cho phép họ để phục vụ quảng cáo để khách truy cập được dựa trên thăm của họ đến trang web này cũng như các trang web khác trên internet.

Để lựa chọn ra các tập tin cookie DART bạn có thể truy cập vào các quảng cáo của Google và chính sách bảo mật của mạng nội dung tại địa chỉ sau đây http://www.google.com/privacy_ads.html Theo dõi của người dùng thông qua các cơ chế cookie DART được tùy thuộc chính sách bảo mật riêng của Google.

Khác các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng quảng cáo cũng có thể sử dụng cookie để theo dõi hoạt động người dùng trên website này để đo lường hiệu quả quảng cáo và các lý do khác mà sẽ được cung cấp trong các chính sách bảo mật riêng của họ, Trang web này không thể truy cập hoặc kiểm soát các cookie có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bộ sưu tập của thông tin cá nhân
Khi truy cập vào trang web này, các địa chỉ IP được sử dụng để truy cập các trang web sẽ được đăng nhập cùng với ngày tháng và thời gian truy cập. Những thông tin này là hoàn toàn được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động người sử dụng và thu thập thông tin cá nhân rộng để sử dụng nội bộ. Quan trọng nhất, bất kỳ địa chỉ IP, ghi lại được không liên quan đến thông tin cá nhân.

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba
Chúng tôi đã bao gồm các liên kết trên trang web này để sử dụng và tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của các trang web. Bạn nên biết rằng các chính sách bảo mật của các trang web này có thể khác với của chúng ta.

Thay đổi để Privacy Statement này
Nội dung của báo cáo này có thể được thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi.

If you have any questions regarding our privacy policy then please contact us.